fr nl
Na de vertoning van de film in première vroegen we enkele aanwezigen naar hun mening.
Ziehier onderstaande video's als restultaat.

in chronologische volgorde :
1Sgt Chef o.r. Rudy MEES
Kol SBH o.r. Walter MERTENS
Ex SAS Jaak DAEMEN en Ex SAS Jan VOs
Ere Kol o.r. Roger AERTS
1KplChef Ronny DE KEYZER alias Warre
Schepen Robert SIMONS en AdjtMaj o.r. Theo REYNDERS
1SgtChef Georges CHRIST